Bridgecare By Moldtech

KOM IGÅNG MED BRIDGECARE | Kontakta våra försäljare och läs mera

Bridgecare – Den nya industriella revolutionen

I dagens industrisamhälle är det ständigt ökande antalet motorfordon en belastning på både våra vägar och i synnerhet på våra broar. Enbart i Europa finns det hundratusentals broar som kräver underhåll och reparation.

Bridgecare erbjuder en revolutionär lösning som kommer att förändra underhåll av brobalkar för evigt. Vår innovativa byggnadsställning underlättar broreparationer, minskar reparations- och materialkostnaderna samt sparar tid.

I stället för att bygga stora stödkonstruktioner i trä erbjuder Bridgecare en hållbar, säkrare och effektivare metod för underhåll av brobalkar. Med Bridgecare kan en broreparation genomföras ungefär på hälften av den tid som krävs för en reparation enligt den traditionella metoden.

The Bridgecare lösningen…

  • är en särskilt utformad industriell process
  • är dubbelt så snabb som de traditionella metoderna
  • ger ett jämnt och högklassigt slutresultat
  • ger trygga arbetsförhållanden,
    minskar säkerhetsrisker och trafikstörningar

Se hur det fungerar

VILL DU HÖRA MERA? | Kontakta vårt försäljningsteam och ta reda på hur vi kan förbättra din affärsverksamhet.